PRODUCTS CENTER产品中心

当前位置: 首页>产品中心
硅碳聚合物

硅碳聚合物

产品说明

      高强度、高硬度、无机环保。

      室内外通用,双组份,施工便捷


      使用方法:

      1、基础地面清理            2、滚涂混凝土界面剂

      3、局部坑洼修补                        4、整体批刮>