PRODUCTS CENTER产品中心

当前位置: 首页>产品中心
混凝土界面剂

混凝土界面剂

产品说明

      优良的耐水性、良好的抗裂性

      极高的粘结强度、粘接性能持久优异

      高效渗透、施工便捷>